Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 30 2018

siemasz
Nie przejmuj się co ludzie myślą. Przecież tak rzadko to robią.

October 11 2017

3969 057c
Reposted fromhelterskelter helterskelter vialubie-lato lubie-lato

June 30 2017

siemasz
8146 41cb
siemasz
3277 2407 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viaszalony-virus szalony-virus

April 01 2017

siemasz
Nikt mi Ciebie nie zastąpi.
siemasz
Wszystko Ci wolno. Ale nie wszystko warto.

March 29 2017

7877 1007

words .. for tonight

Reposted fromjohnkeats johnkeats vialubie-lato lubie-lato
8276 01c2 500
Reposted fromerial erial vialubiejakpatrzysz lubiejakpatrzysz
siemasz
siemasz
8298 e190
siemasz
9334 8ecf 500
<3

February 24 2017

siemasz
Jak ludzie rzeczywiście tęsknią to się spotykają, a nie pierdolą, że bardzo, bardzo tęsknią.
siemasz
Nie da się w życiu być zawsze porządnym człowiekiem, ale w miarę możliwości trzeba się postarać, żeby nie być bydlakiem.
— Ewa Nowak – Nie do pary
Reposted fromnyaako nyaako vialubiejakpatrzysz lubiejakpatrzysz
siemasz
Nikt nie jest zbyt zajęty, to tylko kwestia priorytetów.
— ważne czy nieważne?
siemasz
4504 41ad
Reposted frommaniamania maniamania viaszalony-virus szalony-virus
siemasz
8550 c8ec
Reposted fromdelain delain viaszalony-virus szalony-virus
siemasz
2266 e01e

May 14 2015

siemasz
Chciałabym odebrać w środku nocy telefon od Ciebie i usłyszeć, że do mnie jedziesz. Tak po prostu, bez żadnego "cześć" i pytania, czy możesz przyjechać. Po prostu: "Jadę do Ciebie".
— Co noc na to czekam. I z każdą kolejną nocą przestaje w to wierzyć..

February 25 2015

siemasz
8002 2ba3
siemasz
Nie daj się zadowolić byle czym, mała.
— oczekuj wszystkiego, bo na to zasługujesz.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl